نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۵۱ مورد.

فرزانه حسینی

دکتری
میکروبیولوژی

سیدعلی حسینی المدنی

دکتری
روانشناسی تربیتی
مستانه

مستانه حقانی

کارشناسی ارشد
مترجمی انگلیسی
مستانه حقانی کارشناسی ارشد
- مترجمی انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/haghani/fa

مسعود حکمت پناه

دکتری
مدیریت صنعتی

علیرضا حیدرزاده

دکتری
مدیریت بازرگانی

طلیعه خادمیان

دکتری
علوم اجتماعی

احمد خاکزاد

دکتری
زمین شناسی
تقی

تقی خالقی راد

کارشناسی ارشد
حسابداری

مریم خسروی

دکتری
زیست شناسی