نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۵۵۱ مورد.

گل چهره خلیلی

دکتری
شیمی تجزیه

آنیتا خنافری

دکتری
میکروبیولوژی

رویا خوئی

دکتری
مترجمی انگلیسی

رضوان خوش لسان

دکتری
مترجمی انگلیسی

مرجانه خیر

کارشناسی ارشد
مترجمی انگلیسی
مرجانه خیر کارشناسی ارشد
- مترجمی انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/khayyer/fa

اصغر

اصغر دادبه

دکتری
ادبیات فارسی

فیروزه دالکی

کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی
فیروزه دالکی کارشناسی ارشد
- علوم اجتماعی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/dalaki/fa

مهدی

مهدی دانشور نائینی

کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی
مریم

مریم داودی

دکتری
معارف اسلامی

پیروز درخشی

دکتری
شیمی کاربردی

صونا دریغ

دکتری
مترجمی روسی