نمایش 19 تا 36 مورد از کل 570 مورد.

مجید ابردری

کارشناسی ارشد
مریم

مریم ابن تراب

دکتری
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق
مریم ابن تراب
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebnetorab/fa

پروین احسانی نمین

دکتری
شیمی - شیمی تجزیه
پروین احسانی نمین
استادیار دکتری
- شیمی - شیمی تجزیه

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ehsani-namin/fa

فاطمه احمدبیگی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - علوم تربیتی
فاطمه احمدبیگی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - علوم تربیتی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahamdbeigi/fa

محمد مهدی

محمد مهدی احمدی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - اقتصاد
محمد مهدی احمدی
استادیار دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی - اقتصاد

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/m-ahmadi/fa

نیوشا احمدی

دکتری
زبانهای خارجی - زبان شناسی
نیوشا احمدی
استادیار دکتری
- زبانهای خارجی - زبان شناسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi/fa

مسعود احمدی افزادی

دکتری
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
مسعود احمدی افزادی
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-afzadi/fa

سیاوش احمدی چهره برق

دکتری
علوم پایه - ریاضی
منا

منا احمدی راد

دکتری
فنی و مهندسی - صنایع
منا احمدی راد
استادیار دکتری
- فنی و مهندسی - صنایع

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-rad/fa

سید جلال

سید جلال اخلاقی

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
سید جلال اخلاقی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/akhlaghi/fa

عباس اخوان سپهی

دکترای تخصصی
علوم زیستی - میکروبیولوژی
عباس اخوان سپهی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - میکروبیولوژی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/akhavan-sepahi/fa

افسانه ادریسی

دکتری
علوم انسانی - علوم اجتماعی
افسانه ادریسی
دانشیار دکتری
- علوم انسانی - علوم اجتماعی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/edrisi/fa

عبدالرضا ادهمی

دکتری
علوم انسانی - علوم اجتماعی
عبدالرضا ادهمی
دانشیار دکتری
- علوم انسانی - علوم اجتماعی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/adhami/fa

بهروز

بهروز ادیب

دکتری
شیمی - شیمی فیزیک
بهروز ادیب
استادیار دکتری
- شیمی - شیمی فیزیک

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/adib/fa

صدیقه

صدیقه اربابیان

دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
صدیقه اربابیان
دانشیار دکتری
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/arbabian/fa

سعید ارجمند

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - معماری و شهر سازی
سعید ارجمند
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - معماری و شهر سازی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/arjmand/fa

سودابه ارشادی منش

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - روانشناسی
سودابه ارشادی منش
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - روانشناسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ershadimanesh/fa