نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۵۴ مورد.
رسول

رسول اصغری

مربی

مهندسی برق

مژده افشار کرمانی

Assistant Professor

ریاضی

اسدا...

اسدا... افشاری

Assistant Professor

مدیریت بازرگانی

فرشته افکاری

Assistant Professor

علوم تربیتی

آرزو اقتداری

مربی

زبان ایتالیایی

طیبه

طیبه اکبری راد

Assistant Professor

علوم قرآن و حدیث

هدیه اکبری سنه

مربی

ادبیات انگلیسی

اکبر

اکبر الصاق

مربی

شیمی دریا

محمود الماسیان

Assistant Professor

زمین شناسی

محمد رضا الهی منش

Assistant Professor

حقوق

حسین امامی

Associate Professor

مهندسی برق - مخابرات

مجتبی

مجتبی امامی خلیل آباد

Assistant Professor

معارف اسلامی

ستوده

ستوده امامی یگانه

مربی

ادبیات فارسی

مژگان

مژگان امتیازجو

Associate Professor

بیولوژی دریا

نازنین امیر ارجمندی

Assistant Professor

زبانهای خارجی

طوبی امیر عضدی

Associate Professor

جعرافیا برنامه ریزی روستا

امیر

امیر امیری

Assistant Professor

مهندسی مکانیک