نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۵۱ مورد.
رسول

رسول اصغری

دکتری
مهندسی برق
اسدا...

اسدا... افشاری

دکتری
مدیریت بازرگانی

فرشته افکاری

دکتری
علوم تربیتی

آرزو اقتداری

دکتری
زبان ایتالیایی
طیبه

طیبه اکبری راد

دکتری
علوم قرآن و حدیث

هدیه اکبری سنه

کارشناسی ارشد
ادبیات انگلیسی
هدیه اکبری سنه کارشناسی ارشد
- ادبیات انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/akbari-sene/fa

اکبر

اکبر الصاق

دکتری
شیمی فیزیک

حسین امامی

مهندسی برق - مخابرات
مژگان

مژگان امتیازجو

دکتری
بیولوژی دریا

طوبی امیر عضدی

دکتری
جعرافیا برنامه ریزی روستا
طوبی امیر عضدی دکتری
- جعرافیا برنامه ریزی روستا
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/amir-azodi/fa

امیر

امیر امیری

دکتری
مهندسی مکانیک