نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۵۵۱ مورد.

پیمان جابری

کارشناسی ارشد
مترجمی انگلیسی
پیمان جابری کارشناسی ارشد
- مترجمی انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaberi/fa

محسن

محسن جابری عربلو

دکتری
فقه و مبانی حقوق
سام

سام جبه داری

دکتری
مهندسی کامپیوتر

هوشنگ جدیدی

دکتری
روانشناسی تربیتی
فرشته

فرشته جدیدی میاندشتی

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر

رویا جعفرزاده

کارشناسی ارشد
حسابداری

مهرنوش جعفری

دکتری
مدیریت خدمات بهداشت و درمان
مهرنوش جعفری دکتری
- مدیریت خدمات بهداشت و درمان
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari/fa

حسن

حسن جعفری تبار

دکتری
ادبیات فارسی

پیام جلیلی

کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
پیام جلیلی کارشناسی ارشد
- مهندسی مکانیک
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/payam-jalili/fa

بهرام جلیلی

کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
بهرام جلیلی کارشناسی ارشد
- مهندسی مکانیک
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahram-jalili/fa

داوود جهانی

دکتری
زمین شناسی