نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۵۵۱ مورد.
سیدعلی

سیدعلی جوزی

دکتری
مهندسی محیط زیست

شهره چاوشیان

کارشناسی ارشد
ادبیات انگلیسی
شهره چاوشیان کارشناسی ارشد
- ادبیات انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/chavoshian/fa

علی اکبر چهارمحالی

دکترای تخصصی
حسابداری
منصوره

منصوره چیذری

دکتری
معارف اسلامی
علی

علی حاجیها

دکتری
مدیریت صنعتی
صالح

صالح حافظ قرآنی

کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
صالح حافظ قرآنی کارشناسی ارشد
- مهندسی کامپیوتر
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hafez-ghorani/fa

رخشاد

رخشاد حجازی

دکتری
مهندسی محیط زیست

نرگس حسن مرادی

دکتری
مدیریت بازرگانی
محمد

محمد حسنی

دکتری
حسابداری