نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۵۴۶ مورد.

علی اکبر چهارمحالی

دکترای تخصصی
علوم زیستی
علی اکبر چهارمحالی
استادیار دکترای تخصصی
chaharmahali@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/chaharmahali/fa

علی

علی حاجیها

دکتری
علی حاجیها
استادیار دکتری
a_hajiha@iau-tnb.ac.ir -
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hajiha/fa

صالح

صالح حافظ قرآنی

کارشناسی ارشد
صالح حافظ قرآنی
مربی کارشناسی ارشد
s_hafez_ghorani@iau-tnb.ac.ir -
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hafez-ghorani/fa

یداله حبیبی

دکتری
شیمی
یداله حبیبی
مربی دکتری
y_habibi@iau-tnb.ac.ir شیمی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/habibi/fa

رخشاد
رخشاد حجازی
استادیار دکتری
r_hejazi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hejazi/fa

شایسته حسام فر

دکتری
علوم و فنون دریایی
شایسته حسام فر
مربی دکتری
Hesamfar@iau-tnb.ac.ir علوم و فنون دریایی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hesamfar/fa

محمد حسین

محمد حسین حسن زاده نیری

دکتری
الهیات و معارف اسلامی
محمد حسین حسن زاده نیری
استادیار دکتری
Hasanzadeh-nayeri@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasanzadeh-nayeri/fa

محمد

محمد حسنی

دکتری
علوم زیستی
محمد حسنی
استادیار دکتری
m_hassani@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasani/fa