مشخصات فردی

نام : کامبیز

نام خانوادگی : تحویلداری

نام پدر : عزت اله

متولد : 31/6/1351

محل تولد : تهران

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D)

رشته : شیمی گرایش: کاربردی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/دانشکده شیمی

K_Tahvildari@IAU-TNB.ac.ir : E-mail

تحصیلات

معدل از 20

کشور محل اخذ مدرک

سال اخذ

موسسه/ دانشگاه محل اخذ مدرک

رشته

مقطع

ردیف

15.25

ایران/تهران

1365-1369

دبیرستان رازی

تجربی

متوسطه

1

13.5

ایران/تهران

1369-1374

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

شیمی کاربردی

کارشناسی

2

17.03

ایران/تهران

1374-1376

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

شیمی کاربردی

کارشناسی ارشد

3

18.05

ایران/تهران

1380-1385

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

شیمی کاربردی

دکتری تخصصی

4

Personal Inormation:

Name: Tahvildari

First Name: Kambiz

Date of Birth: 22.09.1972

Place of Birth: Tehran / Iran

Qualification: Ph.D. Applied Chemistry

Position Assistant Professor, Islamic Azad University Tehran North Branch

(IAU-TNB) Department of Chemistry,Tehran, Iran

E-mail: K_Tahvildari@IAU-TNB.ac.ir