سرپرستی پایان نامه ها

پایان نامه

پایان نامه های کارشناسی ارشد

استاد راهنما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1- آرمان سهیلی،شیمی کاربردی،تابستان 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

بررسی فرآیند های تصفیه پساب رنگ در صنایع خودروسازی با هدف بازیافت ترکیبات شوینده

2- نونا اخوان مقدم ، شیمی آلی،تابستان 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بهینه سازی واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن های ضایعاتی با تغییر شرایط واکنش به منظور تهیه بایو دیزل با کارایی و راندمان بالا

3- زهرا رزمخواه شربیانی، شیمی کاربردی،تابستان 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بررسی و بهینه سازی خواص مکانیکی و فیزیکی عایق های رطوبتی خود چسب

4- فرض الله ابراهیمی، شیمی کاربردی،تابستان 1389 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

کاهش بار آلودگی نفتی از پساب مخازن فرآورده های نفتی منطقه خرم آباد و حومه مقایسه روش های اکسیداسیون پیشرفته و تثبیت میکروبی

5- سمانه حیدری، شیمی آلی،زمستان 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

تهیه و بررسی خواص پلی استر به دست آمده از محصول های بازیافتی از آمینولیز PET

6- مریم نوذری، شیمی کاربردی،زمستان 1389 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

تهیه سوخت زیستی از ضایعات حاصل از فن آوری نیشکر

7- آیدا شریفی،شیمی کاربردی، زمستان 1389 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

تهیه بیودیزل از روغن استخراجی گیاه کاپاریس اسپینوزا به روش ترانس استریفیکاسیون

8- محمد حسین عکاف،شیمی کاربردی،تابستان 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بهبود خواص پلی استرها با نانو سیلیکای تهیه شده از روش سل-ژل

9- لیدا شیروانی،شیمی کاربردی،تابستان 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

حذف متیل ترشیو بوتیل اتر (MTBE) از محلول آبی توسط فرآیند اکسیداسیون احیاء با استفاده از پودر روی و مس طی یک فرآیند پیوسته و بررسی سینتیک واکنش

10- مهناز اسمعیلی پور، شیمی کاربردی،تابستان 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

سنتز، شناسایی و بررسی کاربردهای نانو هالیدهای گروه دوم

11- آزیتا جوانی، کاربردی،تابستان 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

تهیه و خالص سازی گلیسیرین به عنوان محصول جانبی واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن های گیاهی

12- سارا فرزادمهر،شیمی کاربردی ،زمستان 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

کاهش ترکیبات آلی فرار شامل بایو اتانول و متانول از پساب های نفتی با استفاده از روش های اکسیداسیون پیشرفته

13- سینا غلامی،شیمی کاربردی،زمستان 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

کاهش بایو اتانول و متانول از پساب پالایشگاهی با استفاده از کاتالیست ها و نانو کاتالیست های فلزی (CuZn)

14- پریسا مقصودی،شیمی کاربردی،زمستان 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

حذف ترکیبات متیل ترشیو بوتیل اتر از پساب، توسط نانو کاتالیست های اکسید روی و اکسید مس װ و بررسی اثر ساختار ذرات نانو در بازده حذف

15- راضیه محمد امینی،شیمی کاربردی، تابستان1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

کاهش بار بایو اتانول و متانول از پساب صنایع نفت با استفاده از جاذب های کربن فعال و کیتوسان

16- نسترن بهار،شیمی کاربردی،تابستان 1391 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

تهیه بایو لوبریکانت (روان کننده زیستی) از روغن گیاه کاپاریس اسپینوزا (کَبر)

17- نسترن حسینی­فر، شیمی کاربردی،تابستان 1391 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

کاهش بار آلودگی داروی آنتی بیوتیک ریفامپین از پساب کارخانه داروسازی توسط روش اکسیداسیون پیشرفته با کاتالیزور

18-لیلا فریدونی، شیمی کاربردی،تابستان 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

کاهش بار آلودگی رنگ AcidBlack 29 از پساب صنایع نساجی به روش انعقاد الکتریکی با استفاده از الکترودهای آلومینیوم و استیل

19- شراره اسماعیلی،شیمی کاربردی، زمستان 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

سنتز بایو لوبریکانت (روان کننده زیستی) و بایو دیزل از روغن گیاه گلرنگ و بررسی کارایی محصول

20- سوری محمدی،شیمی کاربردی،زمستان 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بررسی تهیه فرآورده های زیستی بایو دیزل و بایو لوبریکانت و غیر ه از روغن استخراجی گیاه بزرک

21- طاهره حاجی حیدر،شیمی کاربردی،زمستان 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بهینه سازی و امکان سنجی تولید بایو دیزل از روغن پسماند خوراکی با استفاده از کاتالیست های هتروژن (زئولیت وای و فسفات پتاسیم)

22- یاسمن نقوی انارکی، شیمی کاربردی،زمستان 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

بررسی ساختار و نوع نانو کاتالیزورهای اکسیدهای فلزات (Zn/Mg/Ca)در افزایش راندمان واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن های ضایعاتی

23-شقایق مشکی اسکونی، شیمی کاربردی،زمستان 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

خالص سازی، بهینه سازی و کاربرد بایو اتانول به عنوان بالابرنده عدد اکتان

24-سوگل میرپنجی،شیمی کاربردی، زمستان1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

استفاده از روغن سبوس برنج (گیاه برنج) در حضور کاتالیزور اسیدی جهت تولید بیودیزل

25- هما نوروزیان،شیمی کاربردی،تابستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بررسی واکنش های اکسیداسیون و احیای ترکیبات نیتروفنل در پساب صنایع نفت جهت بازیافت مواد با ارزش

26- حلیه هاتفی اردکانی،شیمی کاربردی،تابستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

تهیه بایو دیزل از چربی حیوانی (پیه گاو) توسط کاتالیزور هتروژن اسیدی

27- مهدی بهرامی، شیمی کاربردی،تابستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

کاهش بارآلودگی آنتی بیوتیک آموکسیسیلین از پساب کارخانه داروسازی با استفاده از کاتالیست ها و نانو کاتالیست های فلزی

28- نینا معمارباشی، شیمی کاربردی،تابستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

سنتز روان کننده های زیستی (بایولوبریکانت)از روغن استخراجی هسته زیتون با استفاده از الکل های سنگین و بررسی کارایی آن

29- اشکان درودگر، شیمی کاربردی،تابستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

تهیه و بررسی خواص بایوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر بر پایه ی نشاسته گیاهی با نانو SiO2

30- مهدی خاتوبه، شیمی کاربردی،تابستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

بررسی پارامترهای عملیاتی بر دینامیک پرشدن استوانه های دوار به منظور شبیه سازی کوره های صنعت سیمان

31- مریم فرخی پور، شیمی کاربردی،زمستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

کاهش بارآلودگی تری هالومتان با استفاده از غشای جاذب بر پایه کیتوسان

32- معصومه علی نژاد، شیمی کاربردی،تابستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

استفاده از روغن گیاه منداب و کاتالیزور هتروژن اسیدی بر پایه کربن فعال سولفونه به منظور تولید سوخت بیو دیزل

33-سیده خدیجه اقبالی دوگاهه، شیمی کاربردی،تابستان 1393 ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/دانشکده شیمی

استفاده از کاتالیزور هتروژن بازی بر پایه آلومین و کربن فعال جهت تولید سوخت بایو دیزل از روغن سوخته آشپزخانه

34- مریم جوانمرد، شیمی کاربردی،تابستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

مقایسه اصلاح ساخت کیتوسان به روش های شیمیایی و فیزیکی برای حذف کروم (6) از پساب کارخانجات چرم سازی

35-ساغر دهقانی، شیمی کاربردی،زمستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

استفاده از نانواکسید روی و مس به عنوان بیوسید در رنگ های ضد جلبک

36-علیرضا فرخه، شیمی کاربردی،زمستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

استفاده از جلبک های دریایی بعنوان ماده اولیه تولید سوخت بیودیزل نسل سوم

37- زهرا نوریانی، شیمی کاربردی، زمستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

استخراج کیتین از منابع طبیعی و تهیه فیلم کیتوزان و بررسی ویژگی های مکانیکی و حرارتی آن

38-احسان کریمی، شیمی کاربردی،زمستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

تولید مکمل سوخت گلیسرول دی و تری بوتیل اتر (G-TBE) از محصول جانبی واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن های بازیافتی (گلیسرین)

39- پریا مظفری نیا، شیمی کاربردی،زمستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

ساخت زئولیت فوجاسیته NaX به عنوان کاتالیست بازی برای تولید بایودیزل با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون از روغن سوخته

40- محمدامین خوجه، شیمی کاربردی،تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

حذف رنگ متیلن بلو از پساب نساجی به وسیله نانو کامپوزیت پلیمری پلی آنیلین/ اکسید آلومینیوم- اکسید روی

41- نگار تقی زاده مرتضایی، شیمی کاربردی، تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی(شرکت پخش فرآورده های نفتی)

بهینه سازی ساخت رزین فنل فرمالدهید (نوالاک)جهت حذف آب از برش نفت خام

42- آرزو ارغند، شیمی کاربردی، تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

تهیه کاتالیزور کربن فعال از هسته میوه با pH بازی جهت استفاده در تهیه سوخت بیودیزل

43- خاطره ابوالحسن طرقی، شیمی کاربردی، تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

بهینه سازی استخراج فولیک اسید از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتاریوم

44- طاهر یحیایی،شیمی کاربردی، تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

سنتز و کاربرد نانو کامپوزیت مزوپور مغناطیسی Fe3O4 – KIT6 جهت حذف رنگ فوشینیک اسید از نمونه های آلی

45- وحید امتی چوکامی، شیمی کاربردی، تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

سنتز و کاربرد نانو کامپوزیت مزوپور مغناطیسی Fe3O4 – SBA عاملدار شده جهت حذف ترکیبات آلاینده (آنیون نیتریت)

46- مریم حلمی، شیمی کاربردی، زمستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

استفاده از روش الکترولیز با کاتالیزور هتروژن قلیایی بر پایه زئولیت در واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن پسماند در تولید بیودیزل

47-راحله اسکندری پور کلهردی، شیمی کاربردی، زمستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

تهیه فیلم کیتوزان از ضایعات سخت پوستان و بررسی جذب یون فلزات آهن و کروم از پساب مصنوعی

48- مجتبی بغدادی، شیمی کاربردی، زمستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

49-قدرت جدیدی، شیمی کاربردی، زمستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

کاهش بار آلاینده های پساب بیودیزل حاصل از روغن بازیافتی با استفاده از غشای کامپوزیتی زئولیت- کیتوسان

50- نیلوفر مشکی، شیمی کاربردی، زمستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

سنتز جاذب فتالوئیل کیتوسان از کیتین طبیعیو بررسی جذب یون آلومینیوم از پساب آبکاری

51- زهرا شعبانی، شیمی کاربردی، زمستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

ساخت کاتالیزور بازی از جنس کیتوسان برای استفاده در واکنش ترانس استریفیکاسیون به منظور تولید بیودیزل

استاد راهنما در دیگر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی مقطع کارشناسی ارشد

- واحد علوم و تحقیقات

1-سیده نیلوفر علوی،محیط زیست، زمستان 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/ دانشکده محیط زیست

کاهش بار آلودگی ترکیبات آلی کلره در آب آشامیدنی تهران با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته

2- شقایق غیاثی،محیط زیست، زمستان 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/ دانشکده محیط زیست

بررسی و بهینه سازی فرآیند تخریب اکسیداسیونی ترکیبات بودار کننده گاز شهری و امکان سنجی سازگار نمودن آن با محیط زیست

3- سارا طیاری،محیط زیست، تابستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/ دانشکده محیط زیست

بررسی تاثیر افزودن سوخت بیودیزل تهیه شده از روغن منداب (اروکا فاتیوا)، به گازوئیل در کاهش آلودگی گازهای خروجی از اگزوز خودروهای دیزلی

- واحد شهرری

1- محمد علی امانی، شیمی کاربردی، تابستان 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

تهیه و مقایسه بیودیزل های حاصل از واکنش ترانس استریفیکاسیون تری گلیسریدها از روغن های گیاهی

2- نرگس داوری،شیمی کاربردی،تابستان 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

تهیه و بررسی خواص بایو دیزل و بایو لوبریکنت حاصل از روغن جاتروفا و چربی های حیوانی با استفاده از الکل های مختلف

3- میثم قاسمی، شیمی کاربردی، زمستان 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

تهیه بیودیزل از روغن تری گلیسیریدی هسته ی ضایعاتی زیتون و بررسی کارایی سوخت حاصل

4- متین عزیزی،شیمی کاربردی،تابستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

حذف فنل با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته توسط نانو کاتالیست ها و نانوکاتالیست های فلزی

5- سمیه صادقی، شیمی کاربردی، تابستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

تهیه پلی یورتان از محصول واکنش گلیکولیز پلی اتیلن ترفتالات

6- سید سجاد حسینی خاوه،شیمی کاربردی، تابستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

تهیه بایو دیزل با استفاده از کاتالیزورهای هتروژن بازی چندجزیی در مقیاس نانو

7- سارا ستارالعیوب، شیمی کاربردی، تابستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

مطالعه کاهش بارآلودگی آنتی بیوتیک مترونیدازول به روش کاتالیست های فلزی در پساب کارخانه های داروسازی (روی/مس)

8- هیمن میرزاپور، شیمی کاربردی، تابستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

تهیه سوخت بیودیزل از روغن پسماند آشپزی با روش الکترولیز در حضور متانول

9-علی کمیجانی، شیمی کاربردی، زمستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

بررسی اثرات فلزات قلیایی و قلیایی خاکی در کاتالیزورهای هتروژن بازی واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن های بازیافتی در تهیه سوخت بیودیزل

10- سید مهدی سلطانیان، شیمی کاربردی، تابستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

بررسی شرایط استفاده از الکل های متفاوت (اتانول/متانول) در واکنش ترانس استریفیکاسیون به روش الکترولیز

11- اطلس رفعتی، شیمی کاربردی، پاییز 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

استفاده از روش الکترولیز در تولید بایو دیزل با استفاده از کاتالیزور هتروژن بازی بر پایه اکسید منیزیم وکلسیم بر روی کارایی آن

12- محمد عبداللهی اصل،شیمی کاربردی زمستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

بررسی شرایط عملیاتی واکنش ترانس استریفیکاسیون برای تهیه بیودیزل با روش الکترولیز

- واحد علوم دارویی

1- نسترن داغ برصی، شیمی کاربردی،تابستان 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

تهیه بایو دیزل از روغن استخراجی هسته خرمای بومی ایران به روش ترانس استریفیکاسیون و بررسی کارایی سوخت

2- نیوشا کربلایی محمد، شیمی کاربردی،تابستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

سنتز بیولوبریکانت (روان کننده زیستی) از روغن استخراجی هسته ی خرما با استفاده از الکل های سنگین و بررسی کارایی آن

3- پرشیا بهبهانی، شیمی کاربردی،زمستان 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

کاهش بار آلودگی آنتی بیوتیک تتراسایکلین در پساب کارخانه های داروسازی با استفاده از کاتالیست های فلزی و نانو کاتالیست های فلزی مس و روی

4- نینا جلالی بهزاد، شیمی کاربردی،تابستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

تهیه بیودیزل از واکنش ترانس استریفیکاسیون با استفاده از کاتالیست هتروژن اسیدی چند جزیی از روغن های بازیافتی

5- هادی مجاهدی، شیمی کاربردی، تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

بررسی فرآیند جذب سطحی ترکیبات هیدروکربن پلی آروماتیک (PAH) به وسیله جاذب کیتوسان و مشتقات سنتزی آن

6- آلاله صدر منوچهری ،مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی، زمستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

بررسی اثر حلال بر تشکیل، پایداری و ویژگی های نانو امولسیون های غنی شده با ویتامین E

7- نازنین آقابابایی ، شیمی کاربردی، زمستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

جداسازی کروم(111) از پساب چرم سازی با استفاده از رزین های پلی آکریل آمیدی

استاد راهنما در دانشگاه سراسری

مطهره وارث، مهندسی شیمی، زمستان 1393، دانشگاه علوم و فناوری مازندران

تولید بیودیزل از روغن استخراجی بادام کوهی(الوک) با استفاده از رآکتور غشایی

استاد مشاور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1- شهرزاد جورابلو، شیمی کاربردی،1387، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بررسی تصفیه پذیری شیرابه ی زباله با عملکرد فیزیکی/ شیمیایی و بیولوژیکی

2- رویا زردان، شیمی کاربردی،تابستان 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

بهینه سازی شدایط پخت اپوکسی رزین ها به منظور دست یابی به ویسکوزیته کمتر و سختی بیشتر

3- سمیه محمدی، شیمی کاربردی،تابستان 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بهینه سازی شرایط تهیه بایو دیزل از واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن های تری گلیسیرید با الکل های آلیفلتیک اولیه یک یا دو عاملی و بررسی کارایی سوخت های حاصل از این فرآیند

4- سمیه قربانی،شیمی کاربردی، زمستان 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بررسی و بهینه سازی تولید سوخت بیولوژیکی بایو اتانول از ضایعات کشاورزی با تاکید بر تخمیر باگاس

5- حسین یحیوی تبار، تابستان 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

تصفیه صنایع داروسازی با عمل اکسیداسیون پیشرفته با تاکیید بر رآکتور FedBatch و عملکرد نانواکسیداسیون (TiO2-UV)

6- جواد نظری،شیمی کاربردی، تابستان 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

تصفیه رسوب حاوی ترکیبات فنل و تولوئن در رسوب صنایع داروسازی با عملیات اکسیداسیون پیشرفته

7- ژاله عباسی رنجبر، شیمی کاربردی، تابستان1392 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بررسی کارایی مدل های بستر ساکن در فرآیند حذف آلاینده های آلی در سیستم جریان پیوسته

8- حمیدرضا چیت ساز، مهندسی شیمی-گرایش فرآیند، زمستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده فنی- مهندسی

طراحی پایلوت برای بیودیزل

9- نوشین چنگیز، میکروبیولوژی، تابستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده علوم زیستی

بررسی اثرات بیوسایدهای مختلف بر میکروارگانیسم های تجزیه کننده ی پلیمرهای تزریقی در سیال حفاری

10- فاطمه حاجی علی افضلی، شیمی دریا، بهار 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده علوم و فنون

بررسی و مقایسه میزان جذب منیزیم از آب دریا توسط جاذب های طبیعی (کیتوسان) و مصنوعی (رزین آمبرلیت)

11- آرش مشهدی، شیمی تجزیه، تابستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

مطالعه بر روی شناسایی الگوهای کیفیت روغن موتور بر اساس ساخت کیت های تفکیک کننده با لایه های نازک

12- هنریک مارقاریان پکاچکی، شیمی کاربردی، تابستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

تاثیر شتاب دهنده اصلاح شده N-Oxydiethylene-2-Benzothiazole Sulfenamide بر روی پارامترهای رئولوژیکی و فیزیکومکانیکی آمیزه های لاستیکی بر پایه BR/SBR

13- نفیسه سادات طباطبایی کاشانی، شیمی تجزیه، زمستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

مطالعه بر روی استخراج، تغلیظ، تخلیص و اندازه گیری لینولئیک اسید در روغن دانه های روغنی

14- مریم سادات محمودی،شیمی کاربردی، تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

پیرولیز کاتالیستی برگ درخت خرما گونه Phoenix Dactylifera (L) استان بوشهر توسط زئولیت سنتزی به منظور تولید بیودیزل

15- شرمین پزشکان، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب تابستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

مطالعه بر روی امکان طراحی و ساخت دستگاه های خودکار TLC خوان (TLC Reader)

16- مریم حسینی، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

بررسی زمانمندی حرارتی و آنالیز حرارتی آمیزه های لاستیکی پرشده با دوده بر پایه لاستیک طبیعی / لاستیک بوتادی ان/ پودر لاستیک ضایعاتی (NR/BR/WRP)

استاد مشاور در دیگر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی مقطع کارشناسی ارشد

- واحد علوم و تحقیقات

1- علیرضا سینایی، میکروبیولوژی،تابستان 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

بهینه سازی تولید بایو اتانول از بخش لیگنوسلولزی تفاله­ی نیشکر با استفاده از مخمر

Saccharomyces Cerevisiae

- واحد شهرری

1- فاطمه آذرآبادی، شیمی کاربردی،تابستان 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

بررسی اثر کاتالیست های هموژن بر روی واکنش ترنس استریفیکاسیون چربی های حیوانی به منظور تهیه بایودیزل و بیو لوبریکانت ها با کارایی بالا

2-زهره حاجی حسینی، شیمی کاربردی،تابستان 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

بررسی مقایسه ای تاثیر کاتالیست های هموژن قلیایی و اسیدی بر راندمان و کارایی تولید بیودیزل از طریق فرآیند ترانس استریفیکاسیون و روغن کلزا با متانول

3- محسن جزینی، شیمی کاربردی، تابستان 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

مقایسه کارایی روش های تصفیه پساب به وسیله رآکتورهای پیوسته متوالی و استفاده از لجن فعال بر روی بستر ثابت در تصفیه پساب کارخانه باتری سازی (حذف نیکل و سرب)

4- امیر حجرالاسوی، شیمی کاربردی ،تابستان 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

مطالعه مقایسه ای و بهینه سازی شرایط استفاده از بازدارنده های خوردگی بر پایه ترکیبات نیترو آروماتیکی به روش الکتروشیمیایی ولتامتری پیمایش خطی (LSV) وطیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)

5-جواد ربیعی ازبرمی،شیمی کاربردی،بهمن 92، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

بررسی میزان تاثیر جاذب های آنیونی اصلاح شده با سورفکتانت بر کیفیت پساب تصفیه شده در یک فرایند جرین پیوسته

6-مبینا ملاحی ، شیمی کاربردی، تابستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

بررسی کارایی جاذب کاتیونی اصلاح شده با سورفکتانت در حذف فلزات سنگین و کاهش سختی پساب های صنعتی در سیستم پیوسته

7- سونیا فلاح ، شیمی کاربردی، بهمن 93، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

کاهش بار آلودگی تری هالو متان در پساب به وسیله جاذب کربن فعال پودری و گرانوله

8- عابد قاسمی، شیمی کاربردی، تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

بهینه سازی سوخت بیودیزل به روش الکترولیز و امکان سنجی اقتصادی تولید بیودیزل به روش الکترولیز

9- سمیه ذاکری، شیمی کاربردی، پاییز 94، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

حذف تری هالو متان ها به وسیله ی جاذب ساقه برنج

10- هانیه قنایی، شیمی کاربردی، پاییز 94، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

حذف تری هالو متان ها به وسیله جاذب فرآورده های خرما

-واحد ابهر

1- امیر عباسی ویرثق، مرمت اشیاء فرهنگی وتاریخی،زمستان 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

کاربرد اشعه لیزر در پاکسازی مواد نا مناسب به کار رفته در کاغذ (لکه های چسب نواری )

2- فرزانه پیری ، مرمت اشیاء فرهنگی وتاریخی،زمستان 1389 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

تدوین روش های آزمایشگاهی و دستگاهی در فن شناسی و آسیب شناسی تابلو های رنگ روغن

3- مریم قاسمی اندرود ، مرمت اشیاء فرهنگی وتاریخی، زمستان 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

فن شناسی و آسیب شناسی اشیاء مفرغی مکشوفه از کاوش های باستان شناسی گیلان (موزه رشت)

- واحد کرج

1- شیما بشیری هرسینی، شیمی آلی، زمستان 93، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

بررسی تولید بیوروانکار از روغن های پسماند خوراکی

2- زهرا زمانی، شیمی کاربردی، زمستان 93، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

بررسی تولید بیو روانکار از روغن کلزای غیر خوراکی

پایان نامه دکتری تخصصی Ph.D

استاد راهنما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

1- محمد علی جعفری جهقی، شیمی کاربردی، تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

تهیه فیلم کیتوزان از ضایعات سخت پوستان و بررسی جذب یون فلزات آهن و کروم از پساب مصنوعی

استاد مشاور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

1- مریم نوذری، شیمی کاربردی، پاییزه 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

سنتز نانو کاتالیست TiO2/Sb و TiO2/Sb/M به منظور تخریب فتوشیمیایی و الکتروفتوشیمیایی متال فتالو سیانین در پساب واحد تولیدی کاتالیست

پایان نامه های در حال انجام

مقطع کارشناسی ارشد

استاد راهنما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1- نگین حنیفی، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب زمستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

مطالعه و مقایسه سوخت بیودیزل تولیدی از گیاهان منداب ،بادام کوهی و کور جهت افزایش راندمان و کارایی سوخت تولیدی

2- شقایق سرسختی، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب زمستان 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

جذب یون آلومینیوم از پساب صنایع آبکاری با استفاده از کیتوسان اصلاح شده با اپی کلروهیدرین

مطالعه افزودنی های زیستی مشتق از روغن های گیاهی در گازوئیل جهت بهبود خواص سرمایی

3- امیرحسین بداقی، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب بهار 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

کاهش بار آلودگی آلاینده آسفالتین از پسابهای نفتی با استفاده از نانو جاذب کیتوسان

4-غزال اسدی زرگنده، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

بهینه سازی خواص رئولوژیکی قیر 85-100 با استفاده از رزین های پلی استر تهیه شده از بازیافت PET

5-مهلا هادی، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

تهیه مشتق پلی وینیل الکل از ضایعات میگو برای جذب رنگ آزو از پساب مصنوعی

6-سید مسعود کاظمی، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

مدلسازی و شبیه سازی فرآیند تغلیظ محلول های آبی به کمک تماس دهنده غشایی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

7-مریم صادقی، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

بررسی اثر بارگذاری فلزات قلیایی سدیم و پتاسیم و قلیایی خاکی منیزیم و کلسیم بر روی بنتونیت به عنوان کاتالیزور واکنش ترانس استریفیکاسیون در تولید بیودیزل

8- برنا بیات، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

بهینه سازی فرآیند تولید مونو اتیلن گلیکول دی استات و بررسی شرایط فرآیند در مقیاس نیمه صنعتی

استاد راهنما در دیگر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی مقطع کارشناسی ارشد

- واحد شهرری

1- پیمان عبداللهی، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

تهیه ی سوخت بیودیزل از روغن گیاه کاپاریس با استفاده از روش الکترولیز

2- فرهاد شعبانی، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

خالص سازی گلیسیرین حاصل از بایو دیزل به روش اکسیداسیون

- واحد علوم و تحقیقات

1- الیاس طاهری،محیط زیست، 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/ دانشکده محیط زیست

بهینه سازی فرآیند استخراج نقره از باتری های بازیافتی

- واحد علوم دارویی

1- فاطمه محافظت کار، شیمی کاربردی، تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

شبیه سازی فرآیند تولید بایواتانول از ضایعات خرما جهت تولید سوخت خودرو با استفاده از نرم افزار ASPEN

2- مهناز رسولی، شیمی کاربردی، تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

شبیه سازی فرآیند تولید بایواتانول از گیاه سورگم جهت تولید سوخت خودرو با استفاده از نرم افزار ASPEN

3-زهرا فتحی، شیمی کاربردی، زمستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

بررسی کاهش بارآلودگی سم دیازینون از پساب کشاورزی با کامپوزیت کیتوسان وزئولیت

4-محمد محمدی، شیمی کاربردی، زمستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

سنتز و پایدارسازی محلول کنستانتره پراکسی سیتریک اسید

5-راضیه فتوحی، شیمی کاربردی، زمستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

ببرسی تاثیر کاتالیزور هتروژن بازی کامپوزیتی متوکسیدهای فلزات قلیایی(Na,K) و قلیایی خاکی (Ca,Mg) در راندمانتولید و کیفیت سوخت بیودیزل

استاد مشاور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

پایان نامه های در حال انجام

مقطع دکتری تخصصی Ph.D

استاد راهنما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1-محمدعلی امانی، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

سنتز سیلیکا مزوپروس های اصلاح شده با لیگاندهای آلی و بررسی عملکرد آن ها جهت جذب سموم شیمیایی ارگانو فسفره از آب

2-لیلا فریدونی، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب زمستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

ساخت کاتالیست بازی بر پایه کامپوزیت Chitosan / Clinoptilotie Zeolite بارگذاری شده با NaOH در تولید بایودیزل با روش الکترولیز

استاد مشاور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1- پدرام عظیمی، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

مقایسه روش های اکسیداسیون پیشرفته و جذب با کامپوزیت زئولیت – کیتوسان در کاهش بار آلودگی گلیکول ها در پساب ضد یخ فرودگاهی

2- مسعود شفیعی، شیمی کاربردی، تاریخ تصویب تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

مقایسه تهیه سدیم پربورات چهار آبه از اثر بوراکس بر هیدروژون پراکسید در آرایش های مختلف از راکتور های پیوسته مخزنی CSTR و لوله ای PFR با بدنه شیشه ای در مقیاس میز

پایان نامه های تحت حمایت ارگان های مختلف

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

مقطع تحصیلی

عنوان پایان نامه

رشته تحصیلی

استاد راهنما/

مشاور

حامی مالی پروژه

دانشگاه

محل انجام پروژه

سال اتمام پروژه

1

آرمان سهیلی

کارشناسی ارشد

بررسی فرآیند های تصفیه پساب رنگ در صنایع خودروسازی با هدف بازیافت ترکیبات شوینده

شیمی کاربردی

استاد راهنما

ایران خودرو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

1388

2

محمدعلی امانی

کارشناسی ارشد

تهیه و مقایسه بیودیزل های حاصل از واکنش ترانس استریفیکاسیون تری گلیسریدها از روغن های گیاهی

شیمی کاربردی

استاد راهنما

تحت حمایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت /شرکت ملی نفت ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

1388

3

رویا زردان

کارشناسی ارشد

بهینه سازی شدایط پخت اپکسی رزین ها به منظور دست یابی به ویسکوزیته کمتر و سختی بیشتر

شیمی کاربردی

استاد مشاور

شرکت چسب رازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

1389

4

فرض الله ابراهیمی

کارشناسی ارشد

کاهش بار آلودگی نفتی از پساب مخازن فرآورده های نفتی منطقه خرم آباد و حومه مقایسه روش های اکسیداسیون پیشرفته و تثبیت میکروبی

شیمی کاربردی

استاد راهنما

تلمبه خانه نفت خرم آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

1389

5

مریم نوذری

کارشناسی ارشد

تهیه سوخت زیستی از ضایعات حاصل از فن آوری نیشکر

شیمی کاربردی

استاد راهنما

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

1389

پایان نامه های تحت حمایت ارگان های مختلف

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

مقطع تحصیلی

عنوان پایان نامه

رشته تحصیلی

استاد راهنما/

مشاور

حامی مالی پروژه

دانشگاه

محل انجام پروژه

سال اتمام پروژه

6

محمد حسین عکاف

کارشناسی ارشد

بهبود خواص پلی استرها با نانو سیلیکای تهیه شده از روش سل-ژل

شیمی کاربردی

استاد راهنما

پژوهشکده پلیمر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

1389

7

مهناز اسمعیلی پور

کارشناسی ارشد

سنتز، شناسایی و بررسی کاربردهای نانو هالیدهای گروه دوم

شیمی کاربردی

استاد راهنما

ستاد فناوری نانو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

1390

8

سارا فرزادمهر

کارشناسی ارشد

کاهش ترکیبات آلی فرار شامل بایو اتانول و متانول از پساب های نفتی با استفاده از روش های اکسیداسیون پیشرفته

شیمی کاربردی

استاد راهنما

شرکت پخش فرآورده های نفتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

1390

9

سینا غلامی

کارشناسی ارشد

کاهش بایو اتانول و متانول از پساب پالایشگاهی با استفاده از کاتالیست ها و نانو کاتالیست های فلزی (CuZn)

شیمی کاربردی

استاد راهنما

شرکت پخش فرآورده های نفتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

1390

10

راضیه محمد امینی

کارشناسی ارشد

کاهش بار بایو اتانول و متانول از پساب صنایع نفت با استفاده از جاذب های کربن فعال و کیتوسان

شیمی کاربردی

استاد راهنما

شرکت پخش فرآورده های نفتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

1391

11

نسترن حسینی فر

کارشناسی ارشد

کاهش بار آلودگی داروی آنتی بیوتیک ریفامپین از پساب کارخانه داروسازی توسط روش اکسیداسیون پیشرفته با کاتالیزور

شیمی کاربردی

استاد راهنما

شرکت داروسازی حکیم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

1391

12

شقایق مشکی اسکونی

کارشناسی ارشد

خالص سازی، بهینه سازی و کاربرد بایو اتانول به عنوان بالابرنده عدد اکتان

شیمی کاربردی

استاد راهنما

شرکت ملی نفت ایران ، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

1391

پایان نامه های تحت حمایت ارگان های مختلف

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

مقطع تحصیلی

عنوان پایان نامه

رشته تحصیلی

استاد راهنما/

مشاور

حامی مالی پروژه

دانشگاه

محل انجام پروژه

سال اتمام پروژه

13

شقایق غیاثی

کارشناسی ارشد

بررسی و بهینه سازی فرآیند تخریب اکسیداسیونی ترکیبات بودار کننده گاز شهری و امکان سنجی سازگار نمودن آن با محیط زیست

محیط زیست

استاد راهنما

شرکت ملی گاز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/ دانشکده محیط زیست

1391

14

مهدی بهرامی

کارشناسی ارشد

کاهش بارآلودگی آنتی بیوتیک آموکسیسیلین از پساب کارخانه داروسازی با استفاده از کاتالیست ها و نانو کاتالیست های فلزی

شیمی کاربردی

استاد راهنما

شرکت دارو سازی

رازک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

1392

15

نوشین چنگیز

کارشناسی ارشد

بررسی اثرات بیوسایدهای مختلف بر میکروارگانیسم های تجزیه کننده ی پلیمرهای تزریقی در سیال حفاری

میکرو

بیولوژی

استاد مشاور

شرکت مناطق نفت خیز جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده علوم زیستی

1392

16

طاهر یحیایی

کارشناسی ارشد

سنتز و کاربرد نانو کامپوزیت مزوپور مغناطیسی Fe3O4 – KIT6 جهت حذف رنگ فوشینیک اسید از نمونه های آلی

شیمی کاربردی

استاد راهنما

ستاد نانو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

1394

17

وحید امتی چوکامی

کارشناسی ارشد

سنتز و کاربرد نانو کامپوزیت مزوپور مغناطیسی Fe3O4 – SBA عاملدار شده جهت حذف ترکیبات آلاینده (آنیون نیتریت)

شیمی کاربردی

استاد راهنما

ستاد نانو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

1394

18

محمدعلی امانی

دکتری تخصصی Ph.D

سنتز سیلیکا مزوپروس های اصلاح شده با لیگاندهای آلی و بررسی عملکرد آن ها جهت جذب سموم شیمیایی ارگانو فسفره از آب

شیمی کاربردی

استاد راهنما

مرکز تحقیقات بیمارستان بقیة الله

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / دانشکده شیمی

در حال انجام

داوری ها

داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی :

1- یاسمن صدقی، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

تهیه هیدروژن گازی از تجزیه متانول در حضور نانو کاتالیست های ZnO/Al2O3/TiO2

2- سودابه قاسم پور نیک فرجام، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

مطالعه همبستگی بین خواص رئولوژیکی و کششی آمیزه های زمانمند شده بر پایه BR/SBR با رفتار حرارتی

3- محمد مهدی نقیبی، شیمی کاربردی،1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

تهیه گوگرد نامحلول (پلیمری) روغنی پایدار به منظور استفاده در ساختار آمیزه های لاستیکی بر پایه SBR

4- ریحانه رجبزاده کنفی، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

طراحی و شبیه سازی رآکتور در مقیاس میز جهت تخریب حرارتی ضایعات پلی اتیلن و پلی استایرن درحضور میکرو نانوکاتالیست زئولیت

5- سمیرا شریف پور، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بررسی اثر اصلاح سطح کربن بدست آمده از پیرولیز تایرهای فرسوده بر جذب فلزات سنگین از آب

6- ندا نوروزی، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

تصفیه پساب های صنعتی به روش اکسیداسیون دوتایی در حضور کاتالیزورهای ناهمگن

7- مریم ناظری، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

مطالعه همگرایی بین خواص رئولوژیکی و کششی آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/BR با استفاده از نتایج بدست آمده از رفتار طیفی آنها در محدوده مادون قرمز

8- معصومه فراهانی، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

اندازه گیری عناصر کم مقدار در آب میوه های تولیدی در ایران

9- شکیبا برجانی، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

حذف مواد حلقوی و آروماتیکی از پساب انبارها و پالایشگاه های نفتی به روش اکسیداسیون پیشرفته (UV/TiO2)

10- سپیده سادات مدنی، شیمی فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

تهیه نانو کاتالیست CoFe2O4 با سوخت های مختلف به روش خوداحتراق و بررسی شیمی سطح آن

11- شیما خدادوست، شیمی آلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

سنتز 2- تیوکسو -4- )2-P- تولیل تیازول -4- ایل) – 1،2،3،4،7،8،- هگزا هیدروکینازولین- (6H)5- اُن و (6- متیل -2-تیواکسو-4-(2-P – تولیل تیازول -4-ایل)1،2،3،4 تتراهیدروپیریمیدین -5-ایل) (فنیل) متانون به عنوان ترکیبات مهارکننده مقاومت دارویی چندگانه (MDR)

12- فاطمه حاجی قاسم علی، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

طراحی و سنتز مشتقات جدید بنزدیازینان -4- اون به عنوان مهارکنندگان انتخابی آنزیم COX-2

13- الهه معززیان ، شیمی فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

مطالعه نظری تاثیر استخلاف های الکترون کشنده و الکترون دهنده از قبیل CH3، Cl، NO2، برروی فرکانس های ارتعاشی ترکیب پایه بنزوییک اسید

14- شیما شفیعی، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

به کارگیری پرکننده های بر پایه ارتو سیلیکات در ساخت آمیزه های لاستیکی تایر خودرو به منظور کاهش حرارت اندوزی

15- حمیده موحدی ساوجی، شیمی فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

محاسبه ی ضریب تفکیک دیمر پیوند هیدروژنی آب با برخی الکلهای تک ظرفیتی نظیر متانول،اتانول،و... باروش محاسباتی ab-initio

16- زهرا جوانبخت کینجاه، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بررسی حذف آلکیل بنزن سولفونات از پساب کارخانجات شوینده با تاکید بر عملیات اکسیداسیون پیشرفته

17- بهنام تشکری بهشتی، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر مقاومت کششی آمیزه های لاستیکی بر پایه NR با استفاده از روش تاگوچی

18- فرنوش لواف پور، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

مطالعه همبستگی خواص زمانمندی آمیزه های لاستیکی بر پایه BR/SBR فعال شده با ذرات نانواکسید روی با رفتار حرارتی آنها

19- علی اسمعیلی، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بررسی اثر پودر لاستیک ضایعاتی بدست آمده از تایرهای فرسوده ، برروی خواص زمانمندی آمیزه های لاستیکی برپایه BR/SBR

20- الیکا بهفر، شیمی فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

سنتز نانو الکترولیت جامد لیتیم لانتانیم زیرکونیوم اکساید در حضور سورفاکنتانت

21- بهاره متین راد، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

اثر انواع مختلف دوده (N330-N375-N550-N660) برروی رفتار حرارتی ، ویژگیهای پخت و خواص کششی آمیزه های لاستیکی پرشده با NR/BRآآHاهتاهها

استاد داور در دیگر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی

- علوم دارویی

1- آیدا نیک سیرت، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

بررسی تاثیر قطبیت حلال در استخراج میزان ماده موثره شیمیایی حاصل از گیاه Portulaca Oleracea و نیز اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره روی موش

2- شیما سادات کاظمی، شیمی کاربردی، تابستان 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق های رطوبتی با استفاده از گوگرد و خاک تصفیه روغن

3- جواد حاجی علی گوگانی، شیمی کاربردی، تابستان 92، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

سنتز نانو ساختارهای اکسید منیزیم جهت امکان سنجی تهیه دترژنت های روغن های روان ساز

4- مهشید جوادی، نانوتکنولوژی پزشکی، تابستان 93 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

تهیه نانوذرات کیتوزان حاوی سم مار افعی قفقازی و بررسی خواص فیزیکو- شیمیایی آن در شرایط آزمایشگاهی

5- الناز نخستین مرتضوی، شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه شیمی

تصفیه پساب کارخانجات صنایع الکل سازی با استفاده از رآکتورهای بستر متحرک و جاذب کربن فعال

- شهر ری

1- هادی جمشیدی شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

طراحی اگزوز جهت کاهش میزان آلاینده های آلی با استفاده از فناوری نانویی اکسیداسیون پیشرفته

2- شراره اخوانی شیمی کاربردی، بهمن 89، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

جداسازی و شناسایی ترکیبات فرار موجود در گیاه Artemisia tourniefortiana و بررسی اثرات ضد میکروبی آن ها

3- یوسف ظریف زرگریان طلاساز، شیمی کاربردی، دی ماه 90، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

تولید گیلیسیرین از روغن های پسماند

استاد داور در مقطع دکتری تخصصی

1- سروین محمدی اقدم ،شیمی کاربردی دکتری، 1391دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

نانو جاذب های طبیعی در افزایش راندمان حذف ماده رنگزای Basic Blue 41 موجود در پساب های صنایع نساجی در سیستم ترکیبی با اکسیداسیون پیشرفته (UV/TiO2)

2- نسیم ضیایی فر، شیمی کاربردی دکتری، تابستان 1394 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

مدلسازی کارایی نانو ذرات نیکل اکسید سنتز شده به طریق سل-ژل در جذب سطحی کروم شش ظرفیتی از نمونه های سنتزی توسط شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از نتایج حاصله از طراحی آزمایش و بررسی کارایی نانو ذرات سنتزی در جذب سطحی کروم شش ظرفیتی از پساب حقیقی

3 - سکینه باقری،شیمی کاربردی دکتری، تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

بررسی برهمکنش لیگاند 25و26و27و28- تترا بنزیلوکسی- 5 و 11و 17 و 23- تترا، ترشیو بوتیل – کالیکس (4) آرن با تعدادی از فلزات با استفاده از طیف سنجی نوری و روش های محاسباتی و استفاده از نتایج حاصله در طراحی و ساخت نانو حسگرها برای تعیین پتانسیومتری فلزات در نمونه های حقیقی