مقالات در کنفرانس

همایش ها

ردیف

مقاله

نویسندگان

نام سمینار/ کنفرانس

محل سمینار

سال انتشار

1

سنتز برخی رنگدانه های فلورسنت بر پایه نفتال ایمید

اکبر حیدری

کامبیز تحویلداری

الهام انتخابی فرد

هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران

دانشگاه تهران

شهریور ماه

1378

2

سنتز رنگهای خمی ایندیگو، ایندیگو کارمین و تیو ایندیگو

اکبر حیدری

مهدخت جلالی

کامبیز تحویلداری

هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران

دانشگاه تهران

شهریور ماه

1378

3

سنتز برخی از رنگدانه های لیزری بر پایه کومارین (1-3)

اکبر حیدری

الهام انتخابی فرد

کامبیز تحویلداری

هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران

دانشگاه تهران

شهریور ماه

1378

4

تهیه رنگ فلورسنت و مواد اولیه مورد نیاز صنعت از مواد اولیه داخلی

اکبر حیدری

کامبیز تحویلداری

سعید عابدینی

نخستین کنگره شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

آذر ماه

1378

5

سنتز، افزایش راندمان و بررسی رنگهای فلور سنت بر پایه

4- آمینونفتال ایمیدها

کامبیز تحویلداری

سعید عابدینی خرمی

اکبر حیدری

دومین کنگره شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

آذر ماه

1379

6

بهینه سازی و افزایش راندمان سنتز مواد اولیه دارویی پارا آمینو بنزوئیک اسید و ارتوتولوئیدین از تولوئن

کامبیز تحویلداری

سعید عابدینی

اکبر حیدری

دومین کنگره شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

آذر ماه

1379

7

سنتز مواد اولیه دارویی پروپافول

2،6-دی ایزوپروپیل فنل

منوچهر بهمئی

کامبیز تحویلداری

حسن حریری زاده

نهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران

دانشگاه امام حسین(ع)

مهرماه

1380

8

سنتز براق کننده های نوری بر پایه آلکوکسی نفتال ایمید

کامبیز تحویلداری منوچهر بهمئی

فرشته مطیعی

نهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران

دانشگاه امام حسین(ع)

مهرماه

1380

همایش ها

ردیف

مقاله

نویسندگان

نام سمینار/ کنفرانس

محل سمینار

سال انتشار

9

سنتز براق کننده های نوری بر پایه

4- آمینو نفتال ایمید

کامبیز تحویلداری

منوچهر بهمئی

فرشته مطیعی

نهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران

دانشگاه امام حسین(ع)

مهرماه

1380

10

اثر PH بر کریستالیزاسیون

زیرکونیوم اکسید سنتز شده از زیرکونیوم نیترات

فرشته مطیعی

حسین آقا بزرگ کامبیز تحویلداری

ششمین سمینار تخصصی شیمی معدنی ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

آبان ماه

1380

11

نقش جانشینی یون Sn4

در کریستالیزاسیون زیر کونیوم اکسید

فرشته مطیعی

کامبیز تحویلداری

سومین کنگره شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

فروردین ماه

1381

12

جذب مواد مضر و بی بو سازی نفت سفید

کامبیز

تحویلداری

مریم رستمی

سمیه غفاری

اولین همایش دانشجویی شیمی ایران

دانشگاه تهران

بهمن ماه

1381

13

بهینه سازی روش تولید نیمه صنعتی استامید

کامبیز تحویلداری

فهیمه علیزاده

ناهید غفاری

اولین همایش دانشجویی شیمی ایران

دانشگاه تهران

بهمن ماه

1381

14

استفاده از سالسیلیک اسید در ساخت کرمها به عنوان ماده موثر برای حل کردن سلولهای مرده پوست

کامبیز تحویلداری

سمیه غفاری

مریم رستمی

نهمین همایش بین المللی صنایع بهداشتی و آرایشی

مجله صنایع بهداشتی و آرایشی

28-30

مهر ماه

1382

15

شناسایی مکانیسم رسوب آسفالتین و روشهای حذف آن

کامبیز تحویلداری نرگس کریمخانی

فرشته نقی زاده

سومین همایش سراسری علوم پایه باشگاه پژوهشگران

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

11-12

شهریور ماه

1383

16

تهیه و آنالیز کربن فعال از پوست میوه ها و خاک اره

کامبیز تحویلداری

گیلدا فلاح نژاد

مستانه نعمت

سومین همایش سراسری علوم پایه باشگاه پژوهشگران

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

11-12

شهریور ماه

1383

همایش ها

ردیف

مقاله

نویسندگان

نام سمینار/ کنفرانس

محل سمینار

سال انتشار

17

تهیه و آنالیز کربن فعال از پوست

میوه ها و خاک اره

کامبیز تحویلداری

گیلدا فلاح نژاد

مستانه نعمت

مونا فراهانی

نهمین کنگره مهندسی شیمی ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

3-5 آذر ماه

1383

18

روشهای صیقل و شفاف نمودن آلومینیوم با کمک روش های الکتروپولیش و حلال

کامبیز تحویلداری

گیسا رضایی

محمدرضا سهرابی

همایش ملی صنعت آلومینیوم

دانشگاه علم وصنعت /دانشکده مواد و متالوژی

مرکز تحقیقات آلومینیوم

17-18 آذر ماه 1383

19

بهینه سازی تهیه کنترل کیفیت کربن فعال از پوست میوه ها و خاک اره

کامبیز تحویلداری

گیلدا فلاح نژاد

مونا فراهانی

دومین همایش سراسری شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

آذر ماه

1383

20

شناسایی مکانیسم رسوب آسفالتین و روشهای حذف آن

کامبیز تحویلداری نرگس کریمخانی

فرشته نقی زاده

دومین همایش سراسری شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

آذر ماه

1383

21

عملیات پوست پیرایی شیمیایی برای دباغی پوستهای خاص(شترمرغ)

کامبیز تحویلداری

آزاده زیدی

مستانه نعمت

دومین همایش سراسری شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

آذر ماه

1383

22

پاک کردن جوهر خودکار آبی رنگ با استفاده از مخلوط حلالهای شیمیایی

کامبیز تحویلداری

آزاده زیدی

دومین همایش سراسری شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

آذر ماه

1383

23

شناسایی مکانیسم رسوب آسفالتین و روشهای حذف آن

کامبیز تحویلداری

فرشته نقی زاده بوسجین

پنجمین همایش دانشجویی شیمی

دانشگاه امیر کبیر

اسفند ماه

1383

همایش ها

ردیف

مقاله

نویسندگان

نام سمینار/ کنفرانس

محل سمینار

سال انتشار

24

تهیه تستهای استاندارد برای کنترل کیفیت کربن فعال

کامبیز تحویلداری

مونا فراهانی

همایش شیمی و صنعت

دانشگاه آزاد اسلامی

اسلامشهر

آذر ماه

1384

25

Treatment of copper Anodic-sludge for separation of valuable metals

برگزیده شدن به عنوان پوستر برتر

کامبیز تحویلداری

شیوا فرهنگی

همایش شیمی و صنعت

دانشگاه آزاد اسلامی

اسلامشهر

آذر ماه

1384

26

Macrocycles synthesis based on Calix[4]arenas as highly ive ionophore compounds. A review for synthesis of new Calixarene

Saeed Taghvaei

Morteza khosravi

Kambiz Tahvildari

13th Iranian Seminar of Organic Chemistry

Bu-Ali Sina University

شهریور ماه

1385

27

تصفیه لجن مس آندی برای جداسازی سلنیم و تلوریم

کامبیز تحویلداری

مونا فراهانی

دومین همایش شیمی وصنعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد

اسلامشهر

1385

28

جداسازی وبازیافت پلی اتیلن ترفتالات

کامبیز تحویلداری

رضا مرندی

سمانه حیدری

نسیبه ترین سان

شیما مظفری

اولین همایش مهندسی محیط زیست

دانشگاه تهران

1385

29

تهیه کود آلی بیولوژیکی کامپوست از ضایعات نیشکر

کامبیز تحویلداری

عزیزالله قطب

سومین همایش سراسری شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

1386

30

Extraction of colchicines Hedysarum Damghanicum herbal seeds

کامبیز تحویلداری

ناتاشا عطایی مهر

غزاله غلامی

اولین سمینار فیتوشیمی ایران

دانشگاه شهید بهشتی

20-22 آذر ماه

1386

31

بهینه سازی تهیه کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی توسط اسید فسفریک از هسته میوه ها

برگزیده شدن به عنوان پوستر برتر

کامبیز تحویلداری

تانیا بیگدلی

سپیده ناجی

اولین سمینار شیمی کاربردی ودستاوردها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

25 بهمن ماه

1386

همایش ها

ردیف

مقاله

نویسندگان

نام سمینار/ کنفرانس

محل سمینار

سال انتشار

32

سنتز رزینهای جدید و کاربردی از ضایعات پلی اتیلن ترفتالات (PET)

کامبیز تحویلداری

سمانه حیدری

شیما مظفری

دومین همایش محیط زیست

دانشگاه تهران

28

اردیبهشت ماه

1387

33

حل مشکل زیست محیطی آسفالتین توسط دیسپرسانت

کامبیز تحویلداری

ساحل طوفانی

دومین همایش محیط زیست

دانشگاه تهران

1 خردادماه 1387

34

شناسایی وتعیین گروههای OH انتهایی در واکنش گلیکول کافت کاتالیستی پلی اتیلن ترفتالات (PET) به منظور تعیین جرم ملکولی متوسط

کامبیزتحویلداری

شیما مظفری

نسیبه سادات

ترین سان

سمانه حیدری

همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

14 و 15 اسفندماه 1387

35

تولید بیو دیزل از برخی دانه های روغنی قابل کشت در ایران

کامبیزتحویلداری

محمدعلی امانی

امید صادقی پور

ابوالفتح اکبرزاده

همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

14 و 15 اسفندماه ماه

1388

36

بهینه سازی سنتز داروی پروپوفول به کمک کاتالیزور آلومینیوم کلرید

کامبیزتحویلداری

ناتاشا عطائی مهر

امیر فرزین آتش

غزاله غلامی

همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

14 و 15 اسفندماه 8138

37

Chemical recycling of Poly ethylene terphthalat to obtain unsaturated polyester resins

K .Tahvildar

Sh.Mozafari

N.Tarinsun

16th Iranian Conference

Of Organic Chemistry

Zanjan university

18-20th August 2009

38

Continuous extraction of Chitin and Cartenoids shrimp waste with chemical solvents

K.Tahvildari

Naghmeh Ghazi

Mohamad amani

National Conference of Chemical Engineering

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

12

اسفندماه

1388

39

بررسی و مقایسه بیودیزل حاصل از ضایعات مرغ با خصوصیات گازوئیل و ترکیب B20 آنها

محمدعلی امانی

کامبیز تحویلداری

National Conference of Chemical Engineering

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

12

اسفندماه

1388

40

Studying biodiesel

as a substitute for fossil fuels

Farahani

Mona

Shakila Motamedi

Kambiz Tahvildari

18th

International Symposium on Alcohol Fuels

India

Delhi

9th -12th

March

2010

همایش ها

ردیف

مقاله

نویسندگان

نام سمینار/ کنفرانس

محل سمینار

سال انتشار

41

Studying the environmental effects of using biogas energy in Iran

Kambiz Tahvildari

Shakila Motamedi

World Academy Of Science ,Engineering and Technology

(WASET)

France

Paris

28- 30

July

2010

42

The environmental study of biofuels

Shakila Motamedi Kambiz Tahvildari

World Academy Of Science ,Engineering and Technology

(WASET)

France

Paris

28- 30

July

2010

43

PET aminoalcoholysis reaction optimization

Kambiz Tahvildari

Saeed Taghvaei

17th Iranian Seminar of Organic Chemistry

University of Mazandaran

Babolsar

13- 15

October

2010

44

Study the effect of different alcohols and molar ratio in transesterification reaction with canola oil to produce biodiesel

Morteza Khosravi Kambiz Tahvildari

Somaye

Mohamadi

17th Iranian Seminar of Organic Chemistry

University of Mazandaran

Babolsar

13- 15

October

2010

45

Conversion of sugar cane waste to hydroxylmethylfurfural as a fuel precursor

(liquid Alkanes)

Kambiz Tahvildari

Saeed Taghvaei

Maryam

Nozari

17th Iranian Seminar of Organic Chemistry

University of Mazandaran

Babolsar

13- 15

October

2010

46

The Study of Hydroxymethylfurfural as a Basic Reagent for Liquid Alkanes Fuel Manufacture Agricultural

Wastes,

Kambiz Tahvildari Saeed Taghvaei Maryam Nozari

1st International conference on chemical and environmental engineering

Malaysia

2010

47

بررسی سوخت بیولوژیکی اتانول

رضا مرندی

کامبیزتحویلداری

سمیه قربانی

مریم نوذری

چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

دانشگاه تهران

12- 8

آبان ماه

1389

48

حذف فلز سرب از پساب کارخانجات باتری سازی بوسیله کیتوسان تثبیت شده بر بستر پلیمری

کامبیز

تحویلداری

پریسا دولتی

چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

دانشگاه تهران

12- 8

آبان ماه

1389

همایش ها

ردیف

مقاله

نویسندگان

نام سمینار/ کنفرانس

محل سمینار

سال انتشار

49

بهینه سازی تهیه هیدروکسی متیل فورفورال از ضایعات نیشکر به عنوان حدواسط سوختهای زیستی

مریم نوذری کامبیزتحویلداری

سعید تقوایی

طوبی اسحاق

چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

دانشگاه تهران

12- 8

آبان ماه

1389

50

New method in using sugar cane bagass for producing biofuels (biodiesel)

Shakila Motamedi Kambiz Tahvildari

Seyed Aziz Allah Ghotb

World Academy Of Science ,Engineering and Technology

(WASET)

Venice

Italy

24- 26

Nov.

2010

51

The role of biomass as a renewable energy resource

Kambiz Tahvildari

Shima Noori

World Academy Of Science ,Engineering and Technology

(WASET)

Venice

Italy

24- 26

Nov.

2010

52

Trans-Esterification for Production of Biodiesel Waste Frying Oil (WFO)

Nona Akhavan

Kambiz

Tahvildari

Saeid Taghvaei

World Academy Of Science ,Engineering and Technology

(WASET)

Venice

Italy

24- 26

Nov.

2010

53

Biodiesel Production waste Chicken Fat based Sources

Kambiz Tahvildari

Narges Davari

World Academy Of Science ,Engineering and Technology

(WASET)

Paris

France

27-29

Jul.

2011

54

Depolimerization of PET Wastes in bench Scale and preparation of Industrial resin obtained oligoesters

K.Tahvildari

S.Heidari

S.Azarpour

M.Vares

Z.Nouriani

15th Iranian Chemistry Congress

Bu- Ali Sina

Hamedan

Iran

4-6

Sep.

2011

55

Biodiesel Production Grap Seed Oil as a New Feedstock

Mohammad Ali Amani

Kambiz Tahvildari

15th Iranian Chemistry Congress

Bu- Ali Sina

Hamedan

Iran

4-6

Sep.

2011

همایش ها

ردیف

مقاله

نویسندگان

نام سمینار/ کنفرانس

محل سمینار

سال انتشار

56

حذف کروم از پساب صنایع چرم سازی توسط کیتوسان تثبیت شده بر

بستر پلیمری

کامبیزتحویلداری

پریسا دولتی

دومین همایش دانشجویی ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی

دانشگاه صنعتی شریف

تهران

23 فروردین ماه

1389

57

مرروری بر روشهای بکاررفته در تولید آلکان مایع به عنوان سوخت زیستی جایگزین

مریم نوذری

کامبیز تحویلداری

سعید تقوایی

کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی

مرکز همایشهای هتل المپیک

2 و 3 مرداد ماه

1389

58

Cu and Cu-Zn modified zeolites : Towards the adsorptive volatile organic compound

Sina Gholami

Sara Farzadmehr

Kambiz Tahvildari

Reza Fazaeli

سیزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

دانشگاه رازی کرمانشاه

16-17

شهریور

1390

59

تولید افزاینده سوخت با استفاده از ماده 5- هیدروکسی متیل فورفورال بدست آمده از ملاس نیشکر

مریم نوذری

کامبیز تحویلداری

طوبی اسحاق نیموری

پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

دانشگاه تهران

28 آبان الی 2 آذر ماه

1390

60

Removal of Ethanol oil

wastewater by homogeneous

catalysts and comparison

between heterogeneous

catalytic systems

Sina

Gholami

Reza

Fazaeli Kambiz

Tahvildari

Sara

Farzadmehr

پنجمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست

دانشگاه شهید چمران اهواز

2011

61

Removal of Ethanol oil

wastewater by advanced

Oxidation Process

Sara

FarzadmehrReza

Fazaeli

Kambiz

Tahvildari

Sina

Gholami

پنجمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست

دانشگاه شهید چمران اهواز

2011

62

Synthesis and characterization of SrF2 nanoparticles

K. Tahvildari

M. Esmaeili pour

همایش ملی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

2 و 3 آذرماه 1390

همایش ها

ردیف

مقاله

نویسندگان

نام سمینار/ کنفرانس

محل سمینار

سال انتشار

63

سنتز و شناسایی نانو ذرات کلسیم فلوراید با استفاده از تابش امواج فراصوت

مهناز

اسمعیلی پور کامبیز تحویلداری

حافظه

نبی پور

دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

25 و 26 بهمن ماه

1390

64

Kinetics of Oxidation of Bio-ethanol wastwaters

Sina Gholami

Kambiz Tahvildari

پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

دانشگاه تهران

13-16

شهریور 1391

65

بهینه سازی تهیه بیودیزل از روغنهای پسماند خوراکی با استفاده از کاتالیست هتروژن اکسید کلسیم

کامبیز تحویلداری

طاهره حاجی حیدر

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

دانشگاه صنعتی شریف

25 الی 27 مهرماه 1391

66

بررسی حذف فلزات سنگین (Pb , Ni) به وسیله جاذب طبیعی کیتوسان استخراج شده از ضایعات میگو از محلول آبی

کاملیا رحیم زاده

محمد ربانی

کامبیز تحویلداری

راضیه محمدامینی

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 اسفند ماه

1391

67

حذف متانول پساب توسط کربن فعال، کیتوسان و جاذب پلیمری و تحلیل نتایج به روش تاگوچی

کامبیز تحویلداری

راضیه محمد امینی

ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

انجمن مهندسی محیط زیست ایران - تهران

1391

68

فرآیند فیزیکی - شیمیایی خالص سازی گلیسرین خام حاصل از واکنش ترانس استریفیکاسیون روغنهای خوراکی پسماند از کاتالیست هتروژن CaO

طاهره حاجی حیدر

کامبیز تحویلداری لیلا فریدونی

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

دانشگاه تهران

اسفند ماه

1391

69

بررسی برخی پارامترهای موثر بر روی واکنش ترانس استریفیکاسیون به منظور تولید بیودیزل از روغن گلرنگ

شراره اسماعیلی

کامبیز تحویلداری

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

دانشگاه تهران

اسفند ماه

1391

همایش ها

ردیف

مقاله

نویسندگان

نام سمینار/ کنفرانس

محل سمینار

سال انتشار

70

مقایسه متیل استر و اتیل استر اسیدهای چرب سنتز شده از روغن گیاه بزرک از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی بیودیزل بدست آمده

سوری محمدی

کامبیز تحویلداری

نسترن بهار

عصمت نظری

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

دانشگاه تهران

اسفند ماه

1391

71

خالص سازی ،بهینه سازی و کابرد بیواتانول به عنوان بالا برنده عدد اکتان

شقایق مشکی اسکوئی

کامبیز تحویلداری

امید شاکری

امید جلالی

دومین کنفرانس بین­ المللی

«رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی»

دانشگاه تهران

اسفند ماه

1391

72

Comparison of the Homogeneous catalyzed & Heterogeneous catalyzed biodiesel production waste frying oils

Tahereh Hajyheidar

Kambiz Tahvildari

2nd Conference on Emerging Trends in Energy Conservation

دانشگاه تهران

اسفند ماه

1391

73

تولید بیودیزل از هسته زیتون و بررسی کارایی محصول

کامبیز تحویلداری

میثم قاسمی

شراره اسماعیلی

اولین همایش ملی توسعه پایدار، سوخت سبز

(بیودیزل)

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

9 و 10

اسفند ماه

1391

74

حذف تری هالو متان از آب و پساب خروجی تصفیه خانه ها توسط کربن فعال تهیه شده از پوست گردو

سونیا فلاح

محمدرضا اله قلی

قصری

کامبیز تحویلداری

دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

دانشکده فنی

شهید مفتح

همدان ، وابسته به دانشگاه فنی و حرفه ای

24

مرداد ماه

1392

75

سنتز بیودیزل از روغن پسماند آشپزی در حضور نانواکسید کلسیم

کامبیز تحویلداری

سوگل میرپنجی

یاسمن نقوی انارکی

سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست

پژوهشگاه مواد و انرژی

پژوهشکده انرژی

26-27

شهریورماه

1392

76

تهیه بایودیزل از روغن سبوس برنج در حضور کاتالیزور هتروژن بازی نانواکسید روی

کامبیز تحویلداری

سوگل میرپنجی

یاسمن

نقوی انارکی

سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست

پژوهشگاه مواد و انرژی

پژوهشکده انرژی

27 -26

شهریورماه

1392

همایش ها

ردیف

مقاله

نویسندگان

نام سمینار/ کنفرانس

محل سمینار

سال انتشار

77

بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون جهت حذف رنگزای اسید بلک 24 با استفاده از الکترودهای آلومینیوم از محل آبی

کامبیز تحویلداری

طاهره حاجی حیدر

لیلا فریدونی

دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیط زیستی

دانشگاه خوارزمی

تهران

7-8

آبان ماه

1392

78

تهیه بایودیزل با استفاده از کاتالیزورهای هتروژن بازی چندجزیی در مقیاس نانو

کامبیز تحویلداری

علی مظلومی فر

سید سجاد حسینی خاوه

چهارمین همایش بیوانرژی ایران

تهران

مرکز همایشهای صدا وسیما

9

آبان ماه

1392

79

فرآیند انعقاد الکتریکی در تصفیه رنگزای آلی از محلول آبی با مطالعه الکترودهای استیل و آلومینیوم

لیلا فریدونی

طاهره حاجی حیدر

کامبیز تحویلداری

فناوریهای نوین در کنترل آلودگی های محیط زیست

دانشگاه صنعتی شریف

29 و 30

آبان ماه

1392

80

روغن گیری از گیاه منداب و تولید بیودیزل با استفاده از ترانس استریفیکاسیون با کاتالیست بازی

کامبیز تحویلداری

پریا مظفری نیا

سارا طیاری

حمید چیت ساز

سومین کنفرانس انرژی و محیط زیست

تهران

28

آذر ماه

1392

81

تهیه پلی یورتان از محصولات واکنش گلیکولیز پلی اتیلن ترفتالات (PET)

کامبیز تحویلداری

سمیه صادقی

اولین کنفرانس ملی علوم و مهندسی و توسعه پایدار

(انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران)

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

تهران

16-17

بهمن ماه

1392

82

تهیه بیولوبریکانت (روان کننده زیستی) از اسید چرب اولئیک اسید به عنوان اسید چرب روغنهای گیاهی

نسترن بهار

کامبیز تحویلداری

سوری محمدی

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

دانشگاه تهران

اسفندماه

1392

همایش ها

ردیف

مقاله

نویسندگان

نام سمینار/ کنفرانس

محل سمینار

سال انتشار

83

کاربرد ایزوترم های چند پارامتری جدید در تخمین میزان جذب کاتیون کروم از محلول آبی به روش غیر خطی

مبینا ملاحی

رضا فضایلی

کامبیز تحویلداری

سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

30-31

اردیبهشت ماه

1393

84

تهیه سوخت بیودیزل از روغن پسماند آشپزی با روش الکترولیز در حضور متانول

هیمن میرزاپور

کامبیز تحویلداری

رامین محمد علی تهرانی

اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

20

آذر ماه

1393

85

A novel membrane reactor for production of high-purity biodiesel

Motahareh Vares

Mohammad reza Sarmasti Emami

Kambiz Tahvildari

1st International Conference on Environmental Engineering

مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

16

بهمن ماه

1393

86

بهینه سازی شرایط استخراج کیتوزان از پوست سخت پوستان (میگو)

کامبیز تحویلداری

زهرا نوریانی

سمانه حیدری

دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار

تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

26 بهمن ماه 1393

87

Comparison membrane reactor and traditional method for biodiesel purification

Motahareh Vares - Mohammad Reza Sarmasti Emami - Kambiz Tahvildari

دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار

تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

26 بهمن ماه 1393

88

اثر شتاب دهنده اصلاح شده ) OBTS بر رفتار رئولوژیکی و فیزیکومکانیکی آمیزه های لاستیکی

فرشته مطیعی

هنریک مارقاریان پکاچکی

کامبیز

تحویلداری

دوازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران

هتل المپیک

28-30

بهمن ماه

1393

همایش ها

ردیف

مقاله

نویسندگان

نام سمینار/ کنفرانس

محل سمینار

سال انتشار

89

تولید بایودیزل از روغن های پسماند خوراکی با استفاده از کاتالیست پایه جامد Al2O3/KOH

سیده خدیجه اقبالی

کامبیز تحویلداری

زهرا سعیدی

رضا فضائلی

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در

" علوم شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی"

تهران

29

بهمن ماه 1393

90

تولید بیودیزل از روغن سوخته آشپزی با استفاده از کاتالیزور هموژن اسیدی

کامبیز تحویلداری

معصومه علی نژاد

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در

" علوم شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی"

تهران

29 بهمن ماه 1393

91

استفاده از کاتالیست هموژن و هتروژن اسیدی در تولید بیودیزل از روغن منداب

کامبیز تحویلداری

معصومه علی نژاد

International Conference Research in Engineering, science and technology

Istanbul

Turkey

21 July

2015

92

مقایسه نرم کننده های اتیلن گلیکول و گلیسیرین ، تهیه فیلم کیتوزان و بررسی ویژگی های مکانیکی و حرارتی آن

زهرا نوریانی

کامبیز تحویلداری

سمانه حیدری

International Conference Research in Engineering, science and tehnology

Istanbul

Turkey

21 July

2015

93

Biodiesel Production Using Solid Acid Catalyst and Transestrification Waste Cooking Oil

Nina Jalalibehzad

Kambiz Tahvildari

Abbas Ahmadi

International Conference on Advanced Technology & Science (ICAT’15)

Antalya

Turkey

4-7

August

2015

94

Catalytic role of natural zeolite in via electrolysis method transestrification reaction to produce biodiesel

M. Helmi

L. Fereidooni

K.Tahvildari

S.Sedaghat

Proceeding of the 2nd Iran National Zeolite Conference (2INZC)

Tehran

Iran

27-28

May

2015

95

بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی در فرآیند UV/H2O2 بر رنگبری رنگزای ACID BLACK

لیلا فریدونی

کامبیزتحویلداری

کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران

10 شهریور ماه

1394ماه

همایش ها

ردیف

مقاله

نویسندگان

نام سمینار/ کنفرانس

محل سمینار

سال انتشار

96

بررسی کارایی فرآیند انعقاد شیمیایی با استفاده از ماده پلی آلومینیوم کلرید در کاهش بار آلودگی

لیلا فریدونی

کامبیز تحویلداری

کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران

10 شهریور 1394ماه

97

تهیه بیودیزل از روغن پسماند خوراکی در حضور کاتالیست هتروژن بر پایه زئولیت

کامبیز تحویلداری

مریم حلمی

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم شیمی و مهندسی شیمی

دانشگاه تهران

26 شهریور

1394

98

بررسی اثر تغییر غلظت KOH بارگذاری شده بر فعالیت کاتالیست هتروژن زئولیت در تولید بیودیزل به روش

الکترولیز

مریم حلمی

کامبیز

تحویلداری

کنفرانس علوم

و

مهندسی

دبی

10 آذر

1394

99

Synthesis and application of Fe3O4-Kit 6

Magnetic mesoporous nanocomposites for removal of acid fuchsin dye aquoues samples

Taher yahyaei

Kambiz

Tahvildari

Shahab shariaty

Vahid

Omati

International conference on nanostructures

(ICNS6)

کیش

اسفند 1394

100

بررسی بهبود خواص رئولوژیکی قیر 60-70 با افزایش الیگواسترهای حاصل از واکنش گلیکوز PET بازیافتی

کامبیز تحویلداری

غزال اسدی زرگنده

کنفرانس ملی پلیمر در صنایع راه و ساختمان

تهران

دانشگاه علم و صنعت

1395

اردیبهشت

101

Comparison of heterogeneous and homogeneous Acid Catalysts efficiency in Transesterification of waste cooking oil

N. jalalibehzad

K.Tahvildari

A.Ahmadi

Green & Sustainable Chemistry Conference

Berlin, Germany

Organised by:

Elsevier

3-6

April

2016