نمایش 199 تا 216 مورد از کل 570 مورد.
علی اصغر

علی اصغر درودیان

استادیار
علوم انسانی - تربیت بدنی
علی اصغر درودیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - تربیت بدنی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/doroodian/fa

صونا دریغ

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی
صونا دریغ
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/darigh/fa

حسین دهقان

استادیار
علوم انسانی - علوم اجتماعی
حسین دهقان
استادیار دکتری
- علوم انسانی - علوم اجتماعی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/dehghan/fa

اکرم دوستی

مربی
علوم انسانی - علوم اجتماعی
اکرم دوستی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - علوم اجتماعی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/doosti/fa

مهران دولو

دانشیار
فنی و مهندسی - مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر
مهران دولو
دانشیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/davallo/fa

سوزان ذوالریاستین

استادیار
علوم پایه - فیزیک
سوزان ذوالریاستین
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/zolriasatein/fa

محسن راثی

دانشیار
الهیات و معارف اسلامی
محسن راثی
دانشیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rasi/fa

محمدمهدی رادان

مربی
علوم انسانی - علوم اجتماعی
محمدمهدی رادان
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - علوم اجتماعی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/radan/fa

ثریا

ثریا رازقی

استادیار
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
ثریا رازقی
استادیار دکتری
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/razeghi/fa

محمدعلی

محمدعلی راشدی اشرفی

مربی
برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
محمدعلی راشدی اشرفی
مربی کارشناسی ارشد
- برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rashedi-ashrafi/fa

محمد

محمد ربانی

استادیار
علوم و فنون دریایی - شیمی دریا
محمد ربانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - شیمی دریا

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rabani/fa

رضا

رضا رجائی خراسانی

استادیار
شیمی - شیمی فیزیک
رضا رجائی خراسانی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی فیزیک

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rajaei-khorasani/fa

سید علی رحمانزاده

استادیار
علوم انسانی - علوم اجتماعی
سید علی رحمانزاده
استادیار -
- علوم انسانی - علوم اجتماعی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sarahmanzadeh/fa

شهرداد رحمانی فرد

مربی
علوم انسانی - حقوق عمومی
شهرداد رحمانی فرد
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - حقوق عمومی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahmani-fard/fa

احسان رحمانی نیا

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - حسابداری
احسان رحمانی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - حسابداری

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahmaninia/fa

فتح اله رحیمی

استادیار
علوم انسانی - حقوق
فتح اله رحیمی
استادیار دکتری
- علوم انسانی - حقوق

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahimi/fa