نمایش 235 تا 252 مورد از کل 570 مورد.

رباب رفیعی طباطبائی

دکتری
علوم زیستی - میکروبیولوژی
رباب رفیعی طباطبائی
دانشیار دکتری
- علوم زیستی - میکروبیولوژی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei-tabatabaei/fa

فاطمه رفیعی مقدم

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
فاطمه رفیعی مقدم
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei-moghadam/fa

مرضیه رمضانی

دکتری
علوم انسانی - علوم تربیتی
مرضیه رمضانی
استادیار دکتری
- علوم انسانی - علوم تربیتی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ramezani/fa

رویا رنجینه خجسته

دکترای تخصصی
شیمی - شیمی معدنی
رویا رنجینه خجسته
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی معدنی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ranjineh-khojasteh/fa

علی اصغر رواسی

دکتری
علوم انسانی - تربیت بدنی
علی اصغر رواسی
استاد دکتری
- علوم انسانی - تربیت بدنی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ravasi/fa

پوریتا روحی لاریجانی

کارشناسی ارشد
شیمی - شیمی تجزیه
پوریتا روحی لاریجانی
مربی کارشناسی ارشد
- شیمی - شیمی تجزیه

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/roohi-larijani/fa

پروانه

پروانه ریاحی دهکردی

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
پروانه ریاحی دهکردی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/riyahi-dehkordi/fa

محمدمنصور

محمدمنصور ریاحی کاشانی

دکتری
برق و کامپیوتر - مهندسی برق
محمدمنصور ریاحی کاشانی
استادیار دکتری
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/riyahi-kashani/fa

حامد زارعی

علوم زیستی - زیست شناسی
حامد زارعی
استادیار -
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/zareei/fa

نیره

نیره زبرجدی

دکترای تخصصی
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
نیره زبرجدی
مربی دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/zebarjadi/fa

محمد زرنگار

کارشناسی ارشد
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت
محمد زرنگار
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/zarnegar/fa

زهره زعفرانی

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
زهره زعفرانی
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/zafarani/fa

مژگان

مژگان زعیم دار

دکتری
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
مژگان زعیم دار
استادیار دکتری
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/zaeimdar/fa

یولیا

یولیا زوتووا

کارشناسی ارشد
علوم و فنون دریایی - جغرافیا و برنامه ریزی
یولیا زوتووا
مربی کارشناسی ارشد
- علوم و فنون دریایی - جغرافیا و برنامه ریزی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/zotova/fa

سید محمد تقی ساداتی پور

دکتری
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )
سید محمد تقی ساداتی پور
استادیار دکتری
- علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sadatipour/fa

محمدرضا سازگار

دکتری
شیمی - نانو شیمی
محمدرضا سازگار
استادیار دکتری
- شیمی - نانو شیمی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sazgar/fa

صابر

صابر ساعتی مهتدی

دکترای تخصصی
علوم پایه - ریاضی