نمایش 253 تا 270 مورد از کل 570 مورد.
بئاتریس کریستینا

بئاتریس کریستینا سالاس رفیعی

استادیار
زبانهای خارجی - علوم تربیتی
بئاتریس کریستینا سالاس رفیعی
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - علوم تربیتی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/salas-rafiei/fa

فرشته سپهر

استادیار
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
فرشته سپهر
استادیار دکتری
- علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sepehr/fa

سید حسین سجادی

مربی
الهیات و معارف اسلامی - کلام
سید حسین سجادی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - کلام

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sadjadi/fa

نوشین

نوشین سجادی

استادیار
علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا
نوشین سجادی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/noushin-sajjadi/fa

پیام سرائیان

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک
پیام سرائیان
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/saraeian/fa

محمد حسین سرپرنده

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق - گرایش قدرت
محمد حسین سرپرنده
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق - گرایش قدرت

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sarparandeh/fa

جواد سرخوش

دانشیار
برق و کامپیوتر
جواد سرخوش
دانشیار دکتری
- برق و کامپیوتر

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sarkhosh/fa

سهیلا سردار دونقی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
سهیلا سردار دونقی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sardardoonaghi/fa

حمیدرضا

حمیدرضا سعیدنیا

دانشیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی-مدیریت
حمیدرضا سعیدنیا
دانشیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی-مدیریت

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/saeidnia/fa

علی

علی سعیدی

دانشیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت مالی
علی سعیدی
دانشیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت مالی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/saeidi/fa

فهیمه سلیم پور

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی
فهیمه سلیم پور
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/salimpour/fa

لیدا

لیدا سلیمی

استادیار
علوم و فنون دریایی - محیط زیست- آلودگی محیط
لیدا سلیمی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست- آلودگی محیط

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/salimi/fa

کتایون سماواتی

استادیار
علوم پایه - فوتونیک
کتایون سماواتی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - فوتونیک

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/samavati/fa

محمد سمیع پورگیری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
محمد سمیع پورگیری
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/samie-pourgiri/fa

سوان سهرائی

استادیار
علوم پایه - ریاضی کاربردی - آموزش ریاضی
سوان سهرائی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ریاضی کاربردی - آموزش ریاضی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sohraiee/fa

امیرعباس سهراب بیگ

مربی
علوم انسانی - حقوق
امیرعباس سهراب بیگ
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - حقوق

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sohrab-beig/fa

محمودرضا

محمودرضا سهرابی

استاد
شیمی - شیمی تجزیه
محمودرضا سهرابی
استاد دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تجزیه

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sohrabi/fa