نمایش 289 تا 306 مورد از کل 561 مورد.

محمد جواد شکوری

کارشناسی ارشد
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
محمد جواد شکوری
مربی کارشناسی ارشد
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shakouri/fa

ندا شکوهی

کارشناسی ارشد
شیمی - شیمی فیزیک
ندا شکوهی
مربی کارشناسی ارشد
- شیمی - شیمی فیزیک

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shokoohi/fa

محمد ابراهیم شناسا

کارشناسی ارشد
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
محمد ابراهیم شناسا
مربی کارشناسی ارشد
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shenasa/fa

بابک

بابک شهام

دکتری
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
بابک شهام
استادیار دکتری
- زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shaham/fa

محمد حسین شهبازی

دکتری
علوم انسانی - حقوق
محمد حسین شهبازی
استادیار دکتری
- علوم انسانی - حقوق

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shahbazi/fa

علی شیخ اعظمی

دکتری
علوم و فنون دریایی - جغرافیا و برنامه ریزی
علی شیخ اعظمی
استادیار دکتری
- علوم و فنون دریایی - جغرافیا و برنامه ریزی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sheikh-azami/fa

نادر

نادر شیخ الاسلامی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت دولتی
نادر شیخ الاسلامی
استادیار دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت دولتی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sheikholeslami/fa

عبدالمجید شیخی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - اقتصاد
عبدالمجید شیخی
استادیار دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی - اقتصاد

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/abdolmadjid-sheikhi/fa

افتخار

افتخار شیروانی مهدوی

کارشناسی ارشد
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
افتخار شیروانی مهدوی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shirvani-mahdavi/fa

ماندانا صابر تهرانی

دکتری
شیمی - شیمی کاربردی
ماندانا صابر تهرانی
استادیار دکتری
- شیمی - شیمی کاربردی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sabere-tehrani/fa

مهتاب صابونچی

دکتری
زبانهای خارجی - مترجمی زبان اسپانیولی
مهتاب صابونچی
استادیار دکتری
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان اسپانیولی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/saboonchi/fa

مهنازالسادات

مهنازالسادات صادقی

دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
مهنازالسادات صادقی
استادیار دکتری
- علوم و فنون دریایی - علوم دریایی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sadeghi/fa

میترا صالحی سیرجانی

دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
میترا صالحی سیرجانی
استادیار دکتری
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/salehi-sirjani/fa

سهیلا صداقت

دکتری
شیمی - شیمی آلی
سهیلا صداقت
استادیار دکتری
- شیمی - شیمی آلی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sedaghat/fa