نمایش 307 تا 324 مورد از کل 602 مورد.

محمودرضا شریفیان

مربی
علوم پایه - فیزیک
محمودرضا شریفیان
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - فیزیک

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sharifian/fa

مریم

مریم شعار

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت صنعتی - تولید
مریم شعار
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت صنعتی - تولید

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shoar/fa

فریبا شفائی

مربی
زبانهای خارجی - آموزش زبان فرانسه
فریبا شفائی
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - آموزش زبان فرانسه

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shafaei/fa

نوذر شفیعی

استادیار
علوم انسانی - روابط بین الملل
نوذر شفیعی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - روابط بین الملل

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/nshafiei/fa

محمد

محمد شکری

استادیار
علوم انسانی - فلسفه
محمد شکری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - فلسفه

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shokri/fa

احسان شکوری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
احسان شکوری
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shakoori/fa

محمد جواد شکوری

استادیار
علوم و فنون دریایی - مهندسی کشاورزی
محمد جواد شکوری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - مهندسی کشاورزی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shakouri/fa

ندا شکوهی

مربی
شیمی - شیمی فیزیک
ندا شکوهی
مربی کارشناسی ارشد
- شیمی - شیمی فیزیک

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shokoohi/fa

محمد ابراهیم شناسا

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
محمد ابراهیم شناسا
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shenasa/fa

بابک

بابک شهام

استادیار
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
بابک شهام
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shaham/fa

محمد حسین شهبازی

استادیار
علوم انسانی - حقوق خصوصی
محمد حسین شهبازی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق خصوصی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shahbazi/fa

علی

علی شیخ اعظمی

استادیار
علوم و فنون دریایی - جغرافیا و برنامه ریزی
علی شیخ اعظمی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - جغرافیا و برنامه ریزی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sheikh-azami/fa

گوگل اسکالر ارکید
نادر

نادر شیخ الاسلامی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت دولتی
نادر شیخ الاسلامی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت دولتی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sheikholeslami/fa

عبدالمجید شیخی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - علوم اقتصاد
عبدالمجید شیخی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - علوم اقتصاد

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/abdolmadjid-sheikhi/fa

افتخار

افتخار شیروانی مهدوی

مربی
علوم و فنون دریایی - محیط زیست- آلودگی محیط
افتخار شیروانی مهدوی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست- آلودگی محیط

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/shirvani-mahdavi/fa

ماندانا صابر تهرانی

استادیار
شیمی - شیمی کاربردی
ماندانا صابر تهرانی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی کاربردی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sabere-tehrani/fa