نمایش 307 تا 324 مورد از کل 561 مورد.

حسن صدیق

دکتری
علوم انسانی - حقوق
حسن صدیق
استادیار دکتری
- علوم انسانی - حقوق

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sedigh/fa

شیلا

شیلا صفائیان

دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
شیلا صفائیان
دانشیار دکتری
- علوم و فنون دریایی - علوم دریایی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/safaeian/fa

یاور

یاور صفایی مهربانی

دکتری
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
یاور صفایی مهربانی
استادیار دکتری
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/safaei/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد صلای نادری

دکتری
برق و کامپیوتر - مهندسی برق
محمد صلای نادری
استادیار دکتری
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/salaynaderi/fa

گوگل اسکالر
حجت الله

حجت الله صیدی

دکتری
علوم زیستی
حجت الله صیدی
استادیار دکتری
- علوم زیستی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/seydi/fa

داریوش

داریوش ضیائی غفوری

کارشناسی ارشد
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
داریوش ضیائی غفوری
مربی کارشناسی ارشد
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ziyaei-ghafouri/fa

شایا ضیغمی

دکتری
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
شایا ضیغمی
مربی دکتری
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/zeighami/fa

عالیه

عالیه طالقانی زاده

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام
عالیه طالقانی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/taleghanizadeh/fa

غلام محمد

غلام محمد طاهری مبارکه

دکتری
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
غلام محمد طاهری مبارکه
استادیار دکتری
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/taheri-mobarakeh/fa

بهنوش طیبی

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
بهنوش طیبی
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/taiebi/fa

آنیتا

آنیتا عابدی

دکتری
شیمی - شیمی معدنی
آنیتا عابدی
دانشیار دکتری
- شیمی - شیمی معدنی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/abedi/fa

احسان عابدی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
احسان عابدی
استادیار دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ehsan-abedi/fa

سعید

سعید عابدینی خرمی

دکتری
شیمی - شیمی فیزیک