نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۵۵۱ مورد.

سودابه ارشادی منش

کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی

عباس ارغان

دکتری
جغرافیا انسانی - روستایی
عباس ارغان دکتری
- جغرافیا انسانی - روستایی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/arghan/fa

شروین اسدزاده

دکتری
مهندسی صنایع
مجید

مجید اسدی شهمیرزادی

دکتری
مهندسی کامپیوتر
مجید اسدی شهمیرزادی دکتری
مهندسی کامپیوتر
-

زهرا

زهرا اسلامی فرد

دکتری
معارف اسلامی
اکبر

اکبر اسماعیلی

دکتری
مهندسی شیمی
حمید

حمید اسماعیلی

دکتری
مهندسی صنایع

فاطمه اشرفی

دکتری
میکروبیولوژی