نمایش 145 تا 162 مورد از کل 570 مورد.
سیدعلی

سیدعلی جوزی

دکتری
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
سیدعلی جوزی
استاد دکتری
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/jozi/fa

محمد

محمد جوکی

دکترای تخصصی
علوم و فنون دریایی - صنایع غذایی
محمد جوکی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - صنایع غذایی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/mjouki/fa

گوگل اسکالر
علیرضا

علیرضا جیرسرائی

دکتری
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
علیرضا جیرسرائی
استادیار دکتری
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/jirsaraei/fa

شهره چاوشیان

دکتری
زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی
شهره چاوشیان
مربی دکتری
- زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/chavoshian/fa

فیروزه

فیروزه چلبیان

دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
فیروزه چلبیان
دانشیار دکتری
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/chalabian/fa

علی اکبر چهارمحالی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
علی اکبر چهارمحالی
استادیار دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/chaharmahali/fa

منصوره

منصوره چیذری

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
منصوره چیذری
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/chizari/fa

رامین حاجی خانی

دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
رامین حاجی خانی
استاد دکتری
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hajikhani/fa

مریم حاجی عبدالباقی

دکتری
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
مریم حاجی عبدالباقی
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hajiabdolbaghi/fa

نازیلا

نازیلا حاجی یوا

دکتری
زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی
نازیلا حاجی یوا
استادیار دکتری
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/haji-ava/fa

علی

علی حاجیها

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
علی حاجیها
استادیار دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hajiha/fa

صالح

صالح حافظ قرآنی

کارشناسی ارشد
برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
صالح حافظ قرآنی
مربی کارشناسی ارشد
- برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hafez-ghorani/fa

یداله حبیبی

دکتری
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
یداله حبیبی
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/habibi/fa

رخشاد

رخشاد حجازی

دکتری
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
رخشاد حجازی
استادیار دکتری
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hejazi/fa

شایسته حسام فر

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - تربیت بدنی
شایسته حسام فر
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - تربیت بدنی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hesamfar/fa

محمد حسین

محمد حسین حسن زاده نیری

دکتری
الهیات و معارف اسلامی
محمد حسین حسن زاده نیری
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasanzadeh-nayeri/fa

حجت اله حسن لاریجانی

دکتری
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
حجت اله حسن لاریجانی
استادیار دکتری
- علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasan-larijani/fa

نرگس حسن مرادی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزش عالی
نرگس حسن مرادی
دانشیار دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزش عالی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasanmoradi/fa